Vocht en elektrolytenbalans

Per slot van rekening bevindt 80 procent van het lichaamsvocht zich in de cellen. Slechts 15 procent van het totale lichaamsvocht is extracellulair en amper 5 procent is intravasculair (bloedvaten). Nieren de bloedsomloop is echter in staat om met behulp van het haarvatennet ( capillairen ) het inwendig milieu zo effectief te verversen dat de samenstelling ervan redelijk constant blijft. De nieren spelen daarbij een grote rol omdat ze de afvalstoffen verwijderen en het 'waterniveau' in het lichaam op peil houden, uiteraard dankzij het intensieve samenspel tussen het zenuw- en hormoonstelsel. Vocht vasthouden Als het lichaam vocht vasthoudt, spreekt men van oedeem. Als er te weinig vocht binnenkomt, zal het lichaam reageren met een dorstgevoel, waarna als alles goed gaat de tekorten in de vochtbalans weer worden aangevuld door meer te drinken. Bij ouderen kan er sprake zijn van een verminderd dorstgevoel, waardoor vooral zij worden blootgesteld aan uitdroging, vaak zonder dat ze het zelf merken. Water- en zouthuishouding bij ouderen Tal van fysiologische processen reguleren het watergehalte in het lichaam, oftewel de water- en zouthuishouding.

vocht en elektrolytenbalans
Vocht en elektrolyten balans begrippen - proactive nursing

Bij diarree, braken, veel transpireren, overmatig veel urineren (bv. Als gevolg van een aandoening) en tal van andere factoren, zoals onvoldoende vochtopname, raakt dit evenwicht verstoord. Regulering van de vochtbalans (water- en zouthuishouding). Verschillende organen met interne secretie, zoals de bijnierschors, voeren tal van fysiologische activiteiten uit. De verwerking en coördinatie van de water- en zouthuishouding geschiedt door het zenuw- en hormoonstelsel. Het antidiuretisch hormoon (adh aangemaakt in de achterkwab van de hypofyse, voorkomt bijvoorbeeld dat de nieren te veel vocht uitscheiden. En het bijnierschorshormoon aldosteron heeft een spilfunctie in de uitscheiding van zouten of mineralen door de nieren. Bron: kai vogel, pixabay inwendig milieu de cellen oog worden omspoeld met weefselvocht. Dit wordt het inwendig milieu genoemd. De lichaamscellen kunnen alleen overleven als de extracellulaire vloeistof min of meer constant van samenstelling. De cellen lozen allerlei afvalstoffen in verhoudingsgewijs weinig weefselvocht.

vocht en elektrolytenbalans
Vocht en elektrolytenbalans by romy vos on Prezi

Vocht en elektrolytenbalans samenvatting - theoretische specialisatie


Dat geldt ook voor de aminozuren, vetzuren, vitaminen, kalium, natrium, enzovoorts. Op vatting celniveau wordt het intravasculaire vocht afgegeven aan de extracellulaire vloeistof, waar de cellulaire uitwisseling plaatsvindt van voedings- en afvalstoffen, zuurstof, kooldioxide en andere stoffen. Vochtverlies, met de urine wordt dagelijks ongeveer 1 tot 1,5 liter water geloosd. De longen nemen pakweg een halve liter voor hun rekening en met het transpiratievocht verdampt via de huid elke dag ongeveer 1 liter water. Het spreekt vanzelf dat dit gemiddelden zijn, veelal afhankelijk van externe factoren. Ook met de ontlasting wordt vocht uitgescheiden. Onder normale omstandigheden bestaat er evenwicht tussen de vochtopname en het vochtverlies.


Proactive nursing Marc bakker;


Hypovolemie en hypotensie hypovolemie ten gevolge van de dehydratie. Systemische veneuze compartiment is ondervuld te laag aanbod rechter atrium - cardiac output rechter ventrikel daalt - te laag aanbod linker atrium - cardiac output linker ventrikel daalt. Gevolg: hypotensie compensatie door baroreceptoren. Adrenaline - vasoconstrictie in arteriolen minder vitale organen - bloed hierdoor meer centraal naar vitale organen. Normaal tachycardie, maar dhr. Voorkomt deze een tachycardie? Ritmestoornis: Atriumfibrileren Oorzaken: ondervulling én verstroring elektrolyten. Ademhaling met name verstoort ten gevolge van problemen in vocht- en elektrolytenbalans en circulatie. Verhoogde ademprikkel; door verzuring van microcirculatie.

vocht en elektrolytenbalans
Van heycop ten, ham - stuDocu

Bloedsuikers mogen niet te snel dalen in verband met kans op hersenoedeem door te snelle rehydratie. Bloedsuikers normaliseren en dhr. Gaat na consultatie van diabetesverpleegkundige én diëtiste met ontslag naar huis. Vervolgd voor verdere controle en regulatie van de bloedsuiker. Beeldvormend onderzoek: - echo nieren - ecg assessment Afwijkende metingen/obervaties: Ademhaling versneld ( 20?) Tensie laag (70/50) Polyurie ( 200 ml/uur?) Hartritme afwijkend (atriumfibrilleren) vocht- en elektrolytenbalans circulatie ademhaling stoornis in vocht- en elektrolytenbalans door hyperglycemie.

Probleem in de watermassa; dhr. Is aan het dehydreren. Symptomen: Droge mond, veel drinken en polyurie hyperosmolaire balans ontstaan; Hoge concentratie glucose extracellulair aanwezig. Door osmose vocht uit cellen onttrokken, waarna in grote hoeveelheden door de nieren uitgescheiden. In geval van dhr. Bepaald door concentratie opgeloste elektrolyten, glucose, ureum en natrium.

Samenvatting: Water en elektrolyten balans - stuvia

start novorapidpomp (I.V.) - vitale functies meten á 30 minuten (volgens sit-kaart) - op basis van kaliumgehalte evt. vochtbalans - tromboseprofylaxe - lab herhalen - bedrust - consultatie diabetesverpleegkundige - consultatie diëtiste stap 4: klinisch operatie beleid stap 5: klinisch verloop gewenste situatie: - bloedsuikers dalen langzaam en stabiliseren tot normaalwaarden. rehydratie door stabilisatie vocht- en elektrolytenbalans. goede instelling op anti-diabetica, waarna ontslag naar huis. Ongewenste situatie: - coma - acuut nierfalen - trombose - myocardinfarct Samenvatting Dhr. Suikerbuik opgenomen met verschillende klachten welke wezen op diabetes mellitus. Primaire probleem te vinden binnen de vocht- en elektrolytenbalans met als gevolg ook problemen binnen circulatie en ademhaling. Behandeling met infusietherapie, glucoseregulatie en kaliumsupletie.

vocht en elektrolytenbalans
Fluid and Electrolyte, balance : MedlinePlus

Ppt - kern klinisch redeneren PowerPoint Presentation - id:846893

Circulatie, ademhaling, stap 3: klinisch onderzoek, anamnesevragen: - medicatiegebruik? naast pacemaker andere cardiale problemen. Parameters: - temperatuur (hyperthermie?) - ademhalingsfrequentie (tachypneu?) - vochtbalans. Lichamelijk onderzoek: - huidturgor, labonderzoek: - glucose, elektrolyten, crp, osmolariteit, magnesium, calcium, ureum, kreatine - bloedgasanalyse - urinesediment (glucose en ketonen casus. Suikerbuik, 47 jaar, lengte: 194 cm, gewicht: 127. Voorgeschiedenis: Pacemaker type ddd, ernstige cardiale problematiek, recidiverende steenpuisten. Sinds 1,5 training week klachten: - veel drinken - droge mond - poly- en nycturie, sinds enkele maanden toenemend moe en slaperig. Twee weken minder eetlust, in 1,5 week 10 kg afgevallen. infusie nacl 0,9 ( isotone oplossing) - glucose meting á 1 uur, afhankelijk van daling bloedsuiker aanpassen naar á 3 uur.


Klinisch redeneren: vocht- en elektrolytenbalans, stap 1: oriëntatie, s: zie casus. B: A: onbekend, m: onbekend, p: - weeks ernstige cardiale problemen - pacemaker ddd (i.v.m. Av-block) - recidiverende steenpuisten, l: onbekend. E: veel drinken, poly- e nycturie, afvallen, minder eetlust, moe en slaperig, a: Afwijkende metingen/observaties, stap 2: klinische probleemstellingen, primaire probleem is hyperglycemie, waardoor hyperosmolariteit. Er wordt geen/te weinig insuline aangemaakt bij dhr. Wanneer er te weinig insuline aangemaakt wordt door de alvleesklier spreken we van diabetes Mellitus. Betrokken systemen: Vocht- en elektrolytenbalans.

De oorzaken van bijnieruitputting en de gevolgen daarvan

De regulering van de vochtbalans telt drie aspecten: Vochtopname. Water- en zouthuishouding (elektrolytenbalans). Vochtopname, vast voedse bevat eveneens vocht. Met de maaltijden en tussendoortjes krijgt men gemiddeld elke dag ongeveer 2,5 liter water binnen via vast voedsel (ca. 750 ml vloeibaar voedsel (ca. 1500 ml) en andere bronnen, zoals de stofwisseling. Natuurlijk zijn deze hoeveelheden afhankelijk van de samenstelling prescription van het voedsel. Spijsvertering, na de lange reis die het voedsel maakt in het maag-darmstelsel, ofwel het spijsverteringsproces, arriveert het water via de darmwand in het bloed.


via de nieren plaats. De vochtbalans betreft een precair evenwicht tussen tal van lichaamsfuncties, zoals de bloedsomloop, de klieren met interne secretie, de ademhaling, de darmen en de zweetproductie. Dagelijks is de opname van ongeveer 2,5 liter water via vast en vloeibaar voedsel van levensbelang om het evenwicht tussen vochtopname en vochtverlies te handhaven. Vooral bij ouderen schort het daar vaak aan. Inhoud, de juiste vochtbalans, op de keper beschouwd is de mens een waterige oplossing. Alles wat deel uitmaakt van het lichaam bestaat grotendeels uit water, zoals bloed, de cellen maar ook de ruimte tussen de cellen (extracellulaire vloeistof). Het transport van voedingsstoffen en afvalstoffen, zuurstof en kooldioxide vindt door middel van water plaats. Zonder een zorgvuldig uitgebalanceerd evenwicht tussen vochtopname en vochtverlies treedt de dood binnen enkele dagen in, omdat de water- en zouthuishouding volledig verstoord raakt. Bron: Mojzagrebinfo, pixabay, evenwicht.
Vocht en elektrolytenbalans
Rated 4/5 based on 578 reviewsRecensies voor het bericht vocht en elektrolytenbalans

 1. Ququvek hij schrijft:

  De nieren en lever optimaliseren. De nieren nemen immers vocht op uit bloed en lymfe, waarna overtollig vocht richting de blaas wordt. Samenvatting hoofdstuk 4 ( vocht en elektrolyten balans) uit het boek proactive nursing voor de specialisatie critical Care.

 2. Uwysylu hij schrijft:

  Gerelateerde informatie 2007 mbo. Bsl academy mbo verzorging en Verpleegkunde meer informatie. Om de werking van de vocht - elektrolytenbalans en eventuele problemen goed te kunnen begrijpen, is de vocht - elektrolytenbalans ingedeeld in een vijftal.

 3. Axoqiju hij schrijft:

  Voldoende vocht is onder andere van belang voor de regulatie van de lichaamstemperatuur. Bij inspanning wordt extra vocht uitgescheden. Eén van de belangrijkste aspecten van goede sportprestaties is een goede vocht - en elektrolytenhuishouding, maar wat houdt dat precies in? Anatomie en fysiologie - vocht - en elektrolytenbalans.

 4. Ohuhyw hij schrijft:

  Binnen de ve balans worden vier klinische aandachtspunten onderscheiden. Door Annette McDermottCertified in food, nutrition en, healthreviewed door Terri forehand rn er is een delicaat evenwicht tussen de vloeistoffen en elektrolyten in het lichaam. Vocht - en elektrolytenbalans (structuur en functie) (Nursing) deel. Definieer homeostase in relatie tot de vocht - en elektrolytenbalans.

 5. Jygijij hij schrijft:

  Primaire probleem te vinden binnen de vocht - en elektrolytenbalans met als gevolg ook problemen binnen circulatie en ademhaling. Vocht en elektrolytenbalans samenvatting inname/behoefte inname zelfzorg verliezen en behoefte inname zelfzorg het drinken van voldoende water en zouten, zodat. Vocht - en elektrolytenbalans, vocht - en elektrolytenbalans.

 6. Owivywy hij schrijft:

  Diagnose en onderzoek naar de evenwichtsproblemen van de elektrolytenbalans, een bloed- en urineonderzoek zijn zeker. Het lichaam heeft hierbij meer vocht. Er bestaat een balans van vloeistoffen en elektrolyten in het lichaam. Het handhaven van de juiste balans is essentieel om je organen te houden om goed te functioneren.

 7. Ketynanu hij schrijft:

  Vocht - en elektrolytenbalans. Uit welke vijf klinische aandachtspunten bestaat het zorgthema vocht - en elektrolytenbalans? Inname en behoefte, osmolariteit.Jouw feedback:

Uw e-mail zal niet worden gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

*

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

U kunt maximaal vier foto's van de formaten jpg, gif, png en maximaal 3 megabytes bijvoegen: