Statines en spierklachten

Patiënten krijgen op verschillende manieren informatie over spiergerelateerde bijwerkingen van statines, bijvoorbeeld via zorgverleners of via de media. Patiënten kunnen hierdoor de klachten die in deze patiëntenpopulatie veel voorkomen, ten onrechte toeschrijven aan de behandeling met statine. Dit is het zogenaamde nocebo-effect. De werkelijke prevalentie van statine-intolerantie zal daarom lager zijn dan de prevalentie die in observationele studies aangetoond is (. Rechallenge vaak succesvol, ten slotte is in de praktijk gebleken dat patiënten met spiergerelateerde bijwerkingen door statinebehandeling in veel gevallen succesvol de statinebehandeling kunnen herstarten. Publiceerden een studie waarin.579 patiënten herstartten met de statinebehandeling, nadat ze gestopt waren vanwege bijwerkingen. Ongeveer 92 van de patiënten kon succesvol herstarten met de statinebehandeling voor tenminste 12 maanden.

statines en spierklachten
Cholesterolverlager oorzaak van spierpijn de volkskrant

Opvallend is dat er in placebo-gecontroleerde studies geen jeukende verschil is gevonden in het percentage dat de behandeling staakt vanwege bijwerkingen tussen de statinegroep en de placebogroep. Mogelijk overschatten observationele studies de prevalentie van het staken van de statinebehandeling, vanwege spiergerelateerde bijwerkingen door het ontbreken van blindering, randomisering en een placebo-controle (. Klachten onterecht toegeschreven aan statines, de patiëntenpopulatie met een indicatie voor een statine heeft ook zonder behandeling een relatief hoog risico op spierklachten. Dit is aangetoond. Heart Protection Study (HPS). In deze studie werden.536 patiënten gerandomiseerd naar simvastatine of placebo. De gemiddelde follow-up was 4,9 jaar. De zorgverleners stelden bij elke visite actief vragen over spierklachten. Ongeveer een derde deel van de patiënten rapporteerde ten minste eenmalig symptomen van spierpijn of spierzwakte. Er was geen significant verschil tussen placebo en simvastatine.

statines en spierklachten
Vitamine d tegen spierzwakte door statines

Spierpijn door statines vooral nocebo-effect medischcontact


Spiergerelateerde bijwerkingen, spiergerelateerde bijwerkingen die kunnen optreden bij het gebruik van statines zijn onder andere pijn, stijfheid, gevoeligheid, zwakte of kramp. Er is geen objectieve methode om spiergerelateerde bijwerkingen vast te stellen, omdat er meestal geen verhoging is van het creatininekinase. European Atherosclerosis Society (EAS) Consensus Panel geeft problematiek handvatten om te beoordelen of er werkelijk sprake is van statine-intolerantie door spiergerelateerde bijwerkingen. De eas stelt statine-intolerantie vast op basis van: de symptomen de tijdsrelatie tussen het optreden van symptomen en behandeling met statine verdwijnen van symptomen na staken van de statine (dechallenge) de symptomen na het herstarten van statine (rechallenge). Wanneer bij drie verschillende statines - waarvan smaakpapillen én in verlaagde dosering - spierklachten optreden, is er volgens het eas consensus Panel pas sprake van statine-intolerantie. Prevalentie, studies publiceren sterk wisselende prevalenties van het staken van de statinebehandeling vanwege spiergerelateerde bijwerkingen. In observationele studies stopt 7 tot 29 van de statinegebruikers. In placebo-gecontroleerde studies is het gemiddelde stakingspercentage echter.


Rode gist rijst verlaagt cholesterol, vermindert sterfte


In de studie worden de voedingspatronen, van maar liefst.000 mensen (inwoners van Farmingham, massachusettes, usa) verdeeld over 3 generaties, en het effect van hun voedingspatroon op hun hart en bloedvaten bestudeerd. Het onderzoek dat loopt vanaf 1948 en bestaat uit.200 deel-onderzoeken en is de meest complete en meest uitgebreide studie over hart en vaatziekten uit de medische geschiedenis. De bevindingen van die studie liegen er niet. In Archieves Of Internal Medicine (1992) concludeert. Williams Castelli, ex-voorzitter van de Framingham heart Study: Des te meer verzadigde vetten en cholesterol iemand eet, des te lager het cholesterolgehalte in het bloed. Dit betekent dus dat verzadigde vetten en cholesterol in je voeding juist je cholesterol verlagen. En dat is precies het tegenovergestelde van wat de meeste doctoren en medici adviseren.

statines en spierklachten
Rode gist rijst Stichting OrthoKennis

Ook in een studie, gepubliceerd in The American heart journal (in 1962 door. Marekin 106 onderzochte patiënten wordt beschreven dat er geen correlatie gevonden was tussen cholesterol levels en atheromatose. Er is nog een andere grote misvatting over cholesterol. Veel mensen denken dat je het cholesterolgehalte kunt verlagen als je cholesterolrijke producten uit het voedingspatroon verwijdert, echter 2: Er is geen correlatie tussen de hoeveelheid cholesterol die je via je voeding wien binnenkrijgt en de hoeveelheid cholesterol in je bloed. Ei, lever, kaas, vis, boter en vlees staan bekend om de hoge gehaltes cholesterol die ze bevatten.

Veel dokteren en andere medici raden nog steeds aan deze producten te vermijden omdat ze de kans op hart-en vaatziekten zouden verhogen. Men neemt dus aan dat ten eerste: het cholesterol in je voeding het cholesterol in je bloed verhoogt. En ten tweede: dat een hoog cholesterol in je bloed de kans op hart en vaatziekten verhoogt (we hebben zojuist al gezien dat die stelling niet correct is). Deze aannames worden in de, farmingham heart Study weerlegt. De farmingham heart Study is de grootste hart studie ooit uitgevoerd.

Onderbuik pijn: Krampen & Steken plus 35 Tips


Hoe kunnen ratten nou afval meebrengen. Het punt is: de oorzaak en het gevolg liggen precies andersom. Bij cholesterol en hart-en vaatziekten speelt precies hetzelfde. Net zo min als de ratten de oorzaak zijn van het rondslingerende afval, is een hoog cholesterolgehalte de oorzaak van hart-en vaatziekten. Zoals je in dit artikel kunt lezen geeft een hoog cholesterol aan dat er een probleem is, maar het is zeker niet de oorzaak.


De oplossing is niet je cholesterolwaarden te verlagen, maar om de oorzaak van het probleem aan te pakken. Het verlagen van je cholesterolgehalte zou in de afval metafoor hetzelfde zijn als wanneer de gemeente Amsterdam het afvalprobleem probeert op te lossen door de ratten te verwijderen. Het wetenschappelijke bewijs dat cholesterol niet de oorzaak is van hart-en vaatziekten is te vinden in deze studie. De studie werd uitgevoerd onder.940 mensen. Het blijkt dat de cholesterolwaarden (LDL) bij mensen die aan hart-en vaatziekten lijden niet anders is dan de cholesterolwaarden (LDL) bij mensen die daar niet aan lijden. Er is ook wetenschappelijk bewijs voor de stelling dat cholesterol niet de oorzaak is van verstopte bloedvaten of aderverkalking (of met een duur woord: atheromatose). Al in 1936 is het Landé sperry niet gelukt een correlatie te vinden tussen cholesterolgehalte en atheromatose.

32 Similar Sites like

1: Cholesterol is niet het probleem. Cholesterol wordt vaak -ten onrechte- geassocieerd met hart en vaatziekten. Het is waar dat cholesterolgehaltes hoog zijn bij mensen met een grote kans op hart-en vaatproblemen. Maar dat betekent nog niet dat een hoog cholesterolgehalte de oorzaak is van deze hart-en vaatproblemen. Stel je het volgende voor: in Amsterdam wordt voor een maand het vuilnis niet opgehaald. De zakken vuil stapelen zich week na week. Na de tweede week al krioelt het van de ratten. In week drie komt er een vrouw uit Rotterdam, ziet alle ratten with en het afval en zegt: waarom hebben al die ratten dat afval mee gebracht? Dat klinkt onlogisch toch?

statines en spierklachten
5 weken zwanger en buikpijn

How Long, does it take to become a doctor in the

Veel betrouwbare instanties geven advies over het verlagen van je cholesterol. Als je de plekken websites, van vele van deze instanties bekijkt, en hun advies over het verlagen van je cholesterol opvolgt, dan verlaag je inderdaad je totale cholesterol. Maar je verhoogt daarbij de kans op hart en vaat of andere dodelijke ziektes! Waarschijnlijk kijk je nu met gefronste wenkbrauwen naar het scherm. Hoezo, ik ver laag mijn cholesterol maar ik ver hoog de kans op hart-en vaatziekten? Dat snap ik niet. Laat me je dit uitleggen.


Vulstof: cellulose - rode gist rijst poeder (Monascus purpureus) 240 mg (equivalent with aan 10 mg monacoline K) - olijf droogextract (Olea europaea) 50 mg (equivalent aan 10 mg hydroxytyrosol) - vulstoffen: zetmeel, magnesiumstearaat - glansmiddelen: polyvinylalcohol, talk, macrogol, polysorbaat - kleurstoffen : karmijn, ijzeroxide. Of je nou genetische aanleg hebt voor hart-en vaatziekten of een hoog cholesterol of niet, het is belangrijk dat de 4 grote leugens over cholesterol kent hoe je op een gezonde manier je cholesterol kunt verlagen. In dit artikel ga ik je in vogelvlucht door het steeds groter wordende cholesterol-probleem leiden, zonder belangrijke details weg te laten. Als je dit artikel leest en toepast ga je: Direct je cholesterol verlagen, begrijpen hoe, lDL cholesterol en, hDL cholesterol werken. Weten wat de vier grote leugens van cholesterol zijn. Snappen waarom deze nooit aan jou verteld zijn. Het is zeer belangrijk dat je dit artikel goed leest en begrijpt, want als het op cholesterol en hart-en vaatziekten aankomt, kun je helaas niet vertrouwen op het advies van betrouwbare instanties. Je moet je eigen onderzoek moeten doen en dit artikel is de beste plek om te starten.

toon onderwerp - je eigen rooklounge

De werkelijke statine-intolerantie is vanwege bovengenoemde factoren minder hoog dan de berichten op internet doen vermoeden. Duur alternatief bij statine-intolerantie, een hoeksteen van het cardiovasculair risicomanagement is het verlagen van het ldl-cholesterol door behandeling met statines. In sommige gevallen kunnen patiënten cafeine echter geen statines verdragen. Spiergerelateerde bijwerkingen zijn de belangrijkste oorzaak voor het staken van de behandeling (. Het is juist nu belangrijk dat de prevalentie van de werkelijke statine-intolerantie bekend. De zorgverlener heeft sinds 2015 bij een statine-intolerantie namelijk de mogelijkheid om een veel duurder alternatief voor te schrijven: de proproteïne convertase subtilisin/kexin type 9-remmers (pcsk9-remmers). Zorginstituut Nederland (ZIN) geeft in de beoordelingen van deze middelen - alirocumab (Praluent) en evolocumab (Repatha) - aan dat werkelijke statine-intolerantie slechts bij maximaal 2 van de patiënten met statines optreedt, terwijl er bij 30 van de statinegebruikers sprake is van vermeende statine-intolerantie.


echt zo vaak voor? Volgens de beoordeling van het Zorginstituut Nederland (ZIN) treedt werkelijke statine-intolerantie op bij maximaal 2 van de statinegebruikers. Het zin spreekt van statine-intolerantie als de patiënt drie verschillende statine niet verdraagt, ook niet in een verlaagde dosering. In gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde studies is geen verschil gevonden tussen het stakingspercentage door bijwerkingen in de placebogroep en de statinegroep. Observationele studies publiceren doorgaans een hoger percentage patiënten dat de statinebehandeling staakt vanwege spiergerelateerde bijwerkingen, maar dit is te verklaren door de studieopzet (niet geblindeerd en placebo-gecontroleerd) en het nocebo-effect. Ook blijkt dat 92 van de patiënten na staken van een statine vanwege bijwerkingen, wel een statine kan verdragen bij een herstart.
Statines en spierklachten
Rated 4/5 based on 620 reviewsRecensies voor het bericht statines en spierklachten

 1. Hekyzuq hij schrijft:

  Suppleer daarom naast rode gist rijst ook co-enzym Q10 en vitamine. Monacoline k wordt omgezet.

 2. Jevawoly hij schrijft:

  De cholesterolwaarden of het cholesterolgehalte in het bloed kan te hoog zijn. Verhoogde cholesterolwaarden kun je met medicijnen en leefstijl verlagen. Rode gist rijst verlaagt de synthese van co-enzym Q10 en vitamine.

 3. Fowiq hij schrijft:

  statines die gebruikt worden om het cholesterolgehalte in het bloed te verlagen, hebben een vervelende bijwerking: ze veroorzaken bij zowat 20 van. Willem, het gebruik van coenzym Q10 en vitamine D3 heeft geen invloed op de verstopping. Die troost kan ik je helaas niet geven. Cholesterol is een uiterst.

 4. Asynu hij schrijft:

  Er zijn individuele verschillen, maar bij sommige mensen doen statines het gehalte aan ldl-cholesterol met de helft dalen. Ik ben 80 jaar oud heb het laatste jaar veel last van mijn spieren omdat ik fibtomyalgie heb. En onder behandeling gekomen bij een reumatoloog die heeft fotos.

 5. Zepor hij schrijft:

  Onderzoekers hebben nu ontdekt wat die pijn precies veroorzaakt. Er zijn verschillende soorten medicijnen om het cholesterolgehalte in het bloed te verlagen. Statines worden het meest voorgeschreven.

 6. Ydasil hij schrijft:

  Frequent gemelde bijwerkingen zijn gastro-intestinale klachten, huiduitslag, duizeligheid, jeuk en hoofdpijn. Andere bijwerkingen komen ook voor. Zo'n 20 procent van de mensen die statines slikt, heeft daardoor last van spierpijn.Jouw feedback:

Uw e-mail zal niet worden gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

*

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

U kunt maximaal vier foto's van de formaten jpg, gif, png en maximaal 3 megabytes bijvoegen: